Jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz Saldu un brocēniem