Dokumenti

Datums: 07.03.2019 Dokumenti


Jauniešu centra nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Stratēģija darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam