Datums: 07.03.2019 Dokumenti


Jauniešu centra nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Jaunatnes lietu komisija nolikums