Datums: 29.04.2019 Jauniešu centrs pateicas par „Labdarības Andeli”


Nīcas Jauniešu centra jaunieši un vadītāja Rita Dreiže izsaka milzīgu pateicību visiem, kas piedalījās „Labdarības Andelē”! Saziedotās skaistās lietas un apģērbs tagad noderēs kādam citam un ziedotāju mājās atbrīvojās vieta jaunām lietām.

Kopīgi mums izdevās ziedot vairāk kā 700 eiro. Šī naudiņa tika uzskaitīta uz ziedojumu konta, no kura tālāk tiks pārvirzīta kādai īpašai sievietei. Viņa ir jauna, strādīga un pozitīva 3 dēlu mamma, kas vienmēr labi rūpējusies par saviem mazajiem puikām, bet pēdējā laikā dzīve sarežģījusies slimības dēļ. Slimnīcas, pārbaudes, izmeklējumi. Valsts apmaksātās medicīnas sistēma strādā, tomēr izmaksas par slimnīcā pavadīto laiku ir jāapmaksā pašai un arī izmeklējumi, kas nepieciešami jau jūnijā, par pazemināto cenu pieejami tikai septembrī.

Pateicoties visiem jums tiks apmaksāts slimnīcas rēķins un izdosies palīdzēt arī vairāku svarīgu izmeklējumu apmaksai, lai varētu tos veikt savlaicīgi. Sirsnīgs paldies arī no Viņas - pozitīvās, smaidīgās un īpašās. Tas nav vārdos aprakstāms, kādu darbu mēs kopā paveicām.

Šāda atsaucība nebija gaidīta, tieši tāpēc šie pārdošanas svētki bija tik ļoti izdevušies. Paldies ziedotāji jums: Sarmīte Zusāne, Gita Šeidlere, Antra Nolle, Elīna Miksone, Sandra Simsone, Evita Dziene, Maira Stanga, Inga Novade, Anita Šuklā, Kristīne Porcika, Karīna Nolle, Karlīna un Keitija Miksones, Velga Šķila, Edgars Kovaļskis, Inta Baltā, Zenta Liepiņa, Lelde Jagmina, Vineta Bitlerjus, Līga Nelsone, Monta Čaure, Inga Vaiteika, Simona Saliete Rudzīte, Lolita Meijere, Raimonda un Uldis Ābelīši, Ivita Pelnēna, Liesma Pūķe, Sanita Mazā, Linda Zvaigznekalna, Madara Lapiņa, Nikola Stase, Diāna Ansule un noteikti bija kāds, kuru nepaguvām pamanīt un reģistrēt.

Paldies arī našķu bodes gardumu gatavotājiem un  pārdevējiem! Paldies par lielo darbu - Inga Novade, Ivita Pelnēna, Inga Ķergalve, Rēzija Lākute un vislielākais paldies Elīnai Miksonei, pasākumā bija arī daļa Tavas sirds! Paldies!