Datums: 07.10.2019 Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā pārmaiņas


Kopš 2011. gada Nīcas novadā darbojas „Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija”, kuras uzdevums ir analizēt, vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Nīcas novadā. Komisijas pienākumos ietilpst arī dažādu jauniešu pasākumu plānošana un organizēšana. Tā kā daudzi no iepriekšējiem komisijas locekļiem ir devušies studēt augstskolās, tad bija nepieciešams izveidot jaunu komisijas sastāvu.  Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja – Edgaru Miķeli Kovaļski. Varam Jūs iepazīstināt ar jaunajiem komitejas locekļiem - Ģirtu Knubi, Raivi Svili, Rēziju Lākuti, Anci Mateusu, Līvu Kati Šmiukši. Komisija ir noskaņota pozitīvi un gatava pārstāvēt jauniešu intereses Nīcas novadā.