Datums: 21.11.2019 18.novembris Nīcā


Arī mēs čakli darbojās, lai Latvijas 101. dzimšanas diena Nīcā tiktu atzīmēta godam.. Lepojamies arī ar mūsu Jaunatnes lietu konsultatīvās komitejas priekšēdētāja Edgara Miķeļa Kovaļska panākumiem un iegūto apbalvojumu.


18.novembris Nīcā