Datums: 08.08.2022 Pumpurs projekta ievaros jaunieši tiekas uz basketbola spēli


19.jūlijā, Dienvidkurzemes jaunieši viesojās Nīcas sporta hallē, lai visi kopā vienotos basketbola spēlei. 
 
Jaunieši ne tikai aktīvi un jautri pavadīja vakaru, bet arī uzzināja, cik svarīga ir laba komunikācija strādājot komandā, lai sasniegtu kopīgu mērķi.
Pēc pasākuma jaunieši atzina, ka komandas sports ir lielisks piemērs tam, ka tikai sadarbojoties vienam ar otru ir iespējams sasniegt iecerētos mērķus.
 
Aktivitāti organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru, Nīcas vidusskolu un Rucavas pamatskolu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” ( Pumpurs ).
 
Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Pumpurs projekta ievaros jaunieši tiekas uz basketbola spēli