Datums: 14.07.2022 Jauniešiem būs iespēja uzspēlēt basketbolu Nīcas sporta hallē!


Jaunieti! Tiekamies otrdien, 19.jūlijā, Nīcas Sporta hallē, lai kopā spēlētu basketbolu! 
 
Uzzināsi par veiksmīgas komandas izveides principiem aktīvā un jautrā veidā.
 
OBLIGĀTI-  paņem līdz maiņas apavus!
 
 Pieteikšanās obligāta - whatsapp +37125455173
 
Aktivitāti organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru , Nīcas vidusskolu un Rucavas Pamatskolu.
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” ( Pumpurs ). Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.