Datums: 29.08.2022 Jaunieši viesojas Aizputē!


23.augustā Nīcas jaunieši viesojāmies Aizputē, pieredzes apmaiņas braucienā kopā ar Liepājas jauniešiem!
 
Tīklojāmies, guvām jaunu pieredzu, diskutējām par aktuālām tēmām, ar mērķi, uzlabot vidi Dienvidkurzemes un Liepājas jauniešiem.
 
Piedalījāmies arī orientēšanās spēlē pa Aizputi un spēlējām simulāciju spēli, lai izprasti lēmumu pieņemšanas procesus starp dažādām institūcijām.
 
Aktivitāti organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centrs, Nīcas vidusskolu un Rucavas pamatskolu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs ).
 
Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.