Jaunatnes lietu speciāliste

Madara Lapiņa
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja – Nikola Paula Stase

Komisijas locekļi:

Līva Kate Šmiukše

Edgars Miķelis Kovaļskis

Karlīna Miksone

Ulrika Kaire 

Elīna Miksone