Jaunatnes lietu speciāliste

Rita Dreiže
Tālrunis: 27900638
E-pasts: rita.dreize@nica.lv
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja – Nikola Paula Stase

Komisijas locekļi:

Līva Kate Šmiukše

Edgars Miķelis Kovaļskis

Karlīna Miksone

Ulrika Kaire 

Elīna Miksone